Fietsen naar je werk

Op de fiets naar kantoor
Op de fiets naar het werk

De auto is het meest gebruikte vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Het is natuurlijk nog verleidelijker om de auto te pakken als het buiten slecht weer is. Er zijn echter veel meer argumenten te noemen waarom de fiets een betere optie is. Het is namelijk erg druk op de wegen in Nederland en naar verwachting zal dat dit alleen maar toenemen. Om deze drukte te ontwijken, in bijvoorbeeld de grote steden, is de fiets een goed alternatief.

Waarom jij ook zou moeten fietsen

Fietsen is veel beter dan autorijden. Voor mensen die relatief dichtbij kantoor wonen is de fiets verreweg de verstandigste optie. De drukte op (snel)wegen ontwijken is één van de voornaamste redenen om de fiets te pakken. Vooral als je gedurende de ochtend- of avondspits naar een kantoor in Amsterdam of Rotterdam reist. Daarnaast zijn er ook minder grote steden die aan een grote of drukke (snel)weg liggen. Heb je bijvoorbeeld een kantoor in Den Bosch? Dan is de kans groot dat je regelmatig in de file staat.

Fietsen heeft in tegenstelling tot autorijden geen negatieve impact op het milieu, omdat er geen schadelijke gassen uitgestoten worden. Fietsen is vele malen goedkoper dan autorijden, zowel in aanschaf en onderhoud als om te parkeren.. Het parkeren van de fiets gaat veel gemakkelijker en ook nog eens veel sneller. Tot slot is fietsen beter voor je gezondheid. Meer beweging is goed en je kunt op de fiets goed je hoofd leegmaken waardoor stress afneemt. Fiets je lange stukken? Dan beweeg je misschien wel al voldoende voor de hele dag.

Lange stukken fietsen is steeds makkelijker

De gemiddelde afstand die afgelegd wordt naar kantoor is zo’n 7,5 kilometer. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen bereid zijn om nog meer te fietsen. Dit komt ook door het toenemende gebruik van elektrische fietsen. De elektrische fiets is een populair vervoersmiddel geworden. Steeds meer mensen gebruiken de elektrische fiets voor woon-werk vervoer. Bij goede fietsroutes wordt het fietsen comfortabeler. Daardoor zijn mensen ook eerder bereid lange stukken te fietsen. De gemeente en overheid zijn daarom ook continu bezig fietspaden te verbeteren. Door het verbeteren van de fietsinfrastructuur wordt het fiets-woon-werkverkeer gestimuleerd.

Waarom werkgevers fietsen moeten stimuleren

Er zijn voor werkgevers ook diverse voordelen aan te wijzen. Er zijn bijvoorbeeld minder parkeerplekken nodig wanneer de meeste werknemers op de fiets komt. Parkeerplekken zijn tegenwoordig steeds schaarser en duurder, met name in grote drukke steden als Amsterdam. Zoals eerder aangestipt: als werknemers met de fiets naar kantoor komen vermindert dit het stressniveau. Een fietsende medewerker is een gezonde medewerker, met alle positieve gevolgen van dien. Minder ziekte, verbeterde productiviteit en nog veel meer voordelen maken het voor werkgevers uitermate interessant om fietsen te stimuleren onder werknemers.

Fietsen is voor iedereen beter!

Fietsen is beter voor iedereen. Natuurlijk kan niet iedereen met de fiets naar kantoor, maar wanneer het wel mogelijk is om te fietsen is dit ten zeerste aan te raden. Wanneer de overheid en werkgevers de fiets nog meer stimuleren zal dit bijdragen aan het totaal aantal fietsers. Een fiets van de zaak kan bijvoorbeeld een goede stimulans zijn voor het personeel. De aanschafkosten van een fiets zijn bovendien aftrekbaar van de winst. Dus waar wacht je nog op?